วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประวัติ


ประวัติส่วนตัว 
ชื่อ   นางสาว  เยาวดี    ศรียางนอก
ชื่อ   แคท
ที่อยู่   4  หมู่  11   ต.หนองค่าย   อ. ประทาย  จ.นครราชสีมา    30180
โรงเรียนที่เคยเรียนมา     ชั้นประถม        โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร
                                        ชั้นมัธยมต้น     โรงเรียนประทาย
                                        ชั้นมัธยมปลาย  โรงเรียนประทาย
คติประจำใจ     จงทำในสิ่งที่เชื่อ  จงเชื่อในสิ่งที่ทำ
อาหารที่ชอบ    ภาคเหนือ    น้ำพริกอ่อง
                         ภาคใต้         แกงไตปลา
                         ภาคกลาง    ต้มยำกุ้ง
                         ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ส้มตำ  ไก่ย่าง
ว/ด/ป               อาทิตย์  27 /ตุลาคม/2534
อนาคต        อยากเป็นครู
สีที่ชอบ       ฟ้า   แดง
เวลาว่าง      ดูทีวี  เล่นเฟสบุค   บางครั้งทบทวนเนื้อหาที่เรียน
ปัจจุบัน        เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะ            ครุศาสตร์
เอก          ค.บ  4    การประถมศึกษา